วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศึกษานิเทศ ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 พฤศจิกายา 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และนวัตกรรมการสอนของครูในสังกัดที่เป็นเลิศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษานิเทศ ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ