วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศึกษานิเทศ ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 พฤศจิกายา 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และนวัตกรรมการสอนของครูในสังกัดที่เป็นเลิศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษานิเทศ ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๓ ฉบับพระราชทาน