วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษาเยี่ยมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ และโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นักวิชการศึกษา เข้าเยี่ยมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ และโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมได้เยี่ยมชมนวัตกรรม การจัดการแบบเรียลไทม์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (อนุบาลนกกระทา) โดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นฐาน IOT (Internet of Things) และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรมหุ่นยนต์บังคับ ทั้งนี้โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ได้จัดตั้งชมรมหุ่นยนต์บังคับ Aziz Robotics ชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ในระดับจังหวัดและระดับประเทศหลายรายการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษาเยี่ยมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ และโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม