วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.กะพ้อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านปล่องหอย อ.กะพ้อ และช่วงบ่าย ณ โรงเรียนวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” อ.กะพ้อ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และนวัตกรรมการสอนของครูในสังกัดที่เป็นเลิศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image

QR Code หน้านี้ :
QR:  ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.กะพ้อ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๓ ฉบับพระราชทาน