วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศน.ศธจ.ปัตตานี เข้าพบรองผู้ว่าฯ เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นระบบกลไกหนุนเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโดยขับเคลื่อนกิจกรรม DE ต้นน้ำ ด้วยกระบวนการ Learning Lab (ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคม) เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องทำงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม) ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศน.ศธจ.ปัตตานี เข้าพบรองผู้ว่าฯ เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา’ตานี ร่วมลงนาม MOU “ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม”
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567