วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ผู้แทนจิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไปเยี่ยมเยียนมอบกำลังใจนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้แทนจิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำโดยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายอันวา สะอุ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางสาวซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไปเยี่ยมเยียนมอบกำลังใจนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง ด้วยการมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค ต่างๆ ให้กับ ด.ญ.จัสมิน สะนิ ประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเขาตูม อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี(สังกัด อบจ ปัตตานี )ในการนี้ขอขอบคุณนายอับดุลซอมะ เจะหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างดี

ภาคีเครือข่ายที่บูรณาการช่วยเหลือนักเรียนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นครั้งนี้ คือ ฉก.ทพ.20, อบต.เขาตูม และ กลุ่มมวลชนจังหวัดปัตตานี (องค์กรเสื้อเขียว, กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ทำดีมีอาชีพ) ทำให้ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความความซาบซึ้ง และปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใจดีทุกฝ่าย ทั้งนี้ ฉก.ทพ.20 ได้ร่วมกับ พมจ.วางแผนซ่อมแซม บ้านพักอาศัยกับภาคีเครือข่าย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไป

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ผู้แทนจิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไปเยี่ยมเยียนมอบกำลังใจนักเรียนด้อยโอกาสและผู้ปกครอง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567