วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯ และเวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯ