วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมกิจการคลีนิคนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมกิจการคลีนิคนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม