วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด
https://anyflip.com/euvav/hlpx/


ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครูคือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

ลิ้งค์ดาวน์โหลด
https://online.anyflip.com/demgm/zgdz/mobile/index.html

QR Code หน้านี้ :
QR:  ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จังหวัดปัตตานี
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกร สิริวิบลยราชกุมาร
ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ”
คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ”
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ ครูอาวุโส ประจำปี 2561, 2562 และ 2563 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ) จังหวัดปัตตานีติดต่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี