วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลการดำเนิน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เจ้าหน้าที่ศานะสุขและเครือข่ายสถานศึกษา (ทีมคณะกรรมการประเมิน)

วันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายสถานศึกษา (ทีมคณะกรรมการประเมิน) เพื่อนให้เห็นความสำคัญของการควบคุมการดำเนินงาน ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและหลักณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลการดำเนิน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เจ้าหน้าที่ศานะสุขและเครือข่ายสถานศึกษา (ทีมคณะกรรมการประเมิน)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี