วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม