วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมาย ให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ พร้อมด้วยนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”