วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565