วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 11.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย นำโดย YB Hj Wan Roslan Bin Wan Hamat ประธาน PEMADAM (สมาคมป้องกันยาเสพติดแห่งมาเลเซีย ประจำรัฐกลันตัน) พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนตำรวจ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ จากนั้นได้พาคณะดูงานกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด หรือหมู่บ้าน CBTx (Community Based Treatment) หรือ ครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง ณ ศูนย์คัดกรองครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง กองร้อยทหารพรานที่ 4203 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และเยี่ยมชมการดำเนินการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กระบวนการ CBTx และศาสนบำบัดของปอเนาะบ้านอุ่นไอรัก ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอยะหริ่ง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ร่วมให้การต้อนรับ

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567