วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การประชุมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก GCED Teacher Community โดย UNDP

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายสะอาลูวี อิสสหมะแอ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก GCED Teacher Community โดย UNDP ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก GCED Teacher Community โดย UNDP
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”