วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประชุมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก GCED Teacher Community โดย UNDP

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายสะอาลูวี อิสสหมะแอ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก GCED Teacher Community โดย UNDP ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก GCED Teacher Community โดย UNDP