วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ้นปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมศูนย์ ราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการเป็นผู้มอบเงินทุนดังกล่าวให้ แก่นักเรียนจังหวัดชายแดนใต้กลุ่มเป้าหมายต่อไป

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด และคณะทำงานการจัดงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567