วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมกิจกรรมวิ่งปันสุข Run for Child

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0600 น. นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งปันสุข Run for Child เดินวิ่งการกุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามและจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง ม.1 ต.ปะกาฮารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมกิจกรรมวิ่งปันสุข Run for Child
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา