วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมพิธีเปิด ปาล์มศิลป์ แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสวนปาล์ม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิด ปาล์มศิลป์ แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสวนปาล์ม ณ สวนปาล์ม หมู่ 2 บ้านชะเมา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ศิลปะ รู้จักสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image

“ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม”

— google drive

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมพิธีเปิด ปาล์มศิลป์ แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสวนปาล์ม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี