วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการ 5 จังหวัดนำร่องปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFER Province) พ.ศ. 2566-2570

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการ 5 จังหวัดนำร่องปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFER Province) พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยมีนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดให้มีความเข็มแข็งในการควบคุมและลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570 กลุ่มเป้าหมาย ๕ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และปัตตานี

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการวางแนวทางขับเคลื่อนให้จังหวัดมีความเข้มแข็งในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการ 5 จังหวัดนำร่องปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFER Province) พ.ศ. 2566-2570
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม