วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เปราะบาง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เปราะบาง บูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองปัตตานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ณ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนางศรีสุดา เพชรศิริ (อายุ 69 ปี) ซึ่งเลี้ยงดูแลหลาน จำนวน 4 คน เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กได้หย่าร้าง ทิ้งหลานให้ยายเลี้ยงแต่ผู้เดียว ซึ่งทำให้เกิดความยากลำบาก หลานต้องขาดเรียน เนื่องจากไม่มีรายได้ที่เพียงพอจะส่งหลานไปเรียน ส่วนหลานชายคนโต อายุ 14 ปี ต้องออกจากการเรียนกลางคัน เนื่องจากต้องมาช่วยยายดูแลน้องชายอีก 3 คน

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เปราะบาง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด และคณะทำงานการจัดงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567