พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธาน
ในพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”
กิจกรรม “GIVEN N TAKE : ให้ใจได้รักคืน”
งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า (สลากภัต) เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2566
การประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565