วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่กับนายพีรศักดิ์ รัดนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย “กคน. ปักหมุด” , “พาน้องกลับมาเรียน” และข้อมูลจำนวนนักศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต-ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา