การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่กับนายพีรศักดิ์ รัดนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย “กคน. ปักหมุด” , “พาน้องกลับมาเรียน” และข้อมูลจำนวนนักศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์)
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
งานมหกรรมวิชาการร่วมใจ สายใย วรคามิน ครั้งที่ 19