วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุชดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” และ โครงการ อบต.กระเสาะเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี ณ สนามฟุตบอลตำบลกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”