วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 (ค่าย 1)

วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 (ค่าย 1) ณ ห้องประชุมอาคารพรีคลีนิก ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 (ค่าย 1)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต-ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา