วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 11พฤษภาคม เวลา 14.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดปัตตานี
ร่วมถวายภัตตาหารเช้าตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567
การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567