วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ข่าวคุรุสภา ประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ข่าวคุรุสภา ประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
1.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น”
2.ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564
3.ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564
4.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อได้จาก QR Code หรือเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th/ksp2018

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น”

 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

 

ผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

 

ผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น”