วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”มหาวชิราลงกรณ์ ณ วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

Google Drive Image

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”