วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”มหาวชิราลงกรณ์ ณ วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

Google Drive Image

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา’ตานี จัดกิจกรรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
“ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”งานวันครู 2567 ศึกษา’ตานี
ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัลครูดี ศักดิ์ศรีแห่งปัตตานี ประจำปี 2567 ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศฯ เข้ารับรางวัลในวันครู ที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
การประชุมการจัดงานวันครู จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2566
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย