วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

Google Drive Image

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ข้าราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯ
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)