วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดรับทราบ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หากประสงค์จะนำพื้นที่ในความรับผิดชอบ/ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานและติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566”
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566