วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดรับทราบ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หากประสงค์จะนำพื้นที่ในความรับผิดชอบ/ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานและติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศธจ.ปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอสั้น
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
คณะกรรมการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
พิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว