วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ปัตตานี EF Show Day

Google Drive Image

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโตีะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเวทีเรียนรู้ “ปัตตานี EF Show Day” ณ อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการ Best Practice การเสวนา บรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ปัตตานี EF Show Day
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566