วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Google Drive Image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวมัชฌิมา ชูหนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (MOI-UN Partnership towards sustainable Thailand through SDG Localization) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยในการประชุมครั้งนี้มีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการจัดงาน “สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”