วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

Google Drive Image

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยจิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้, ปลูกผักสวนครัว, ปลูกหญ้าแฝก, ปล่อยปลา และอื่นๆ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 300 คน โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน

QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผลการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
ศึกษา’ตานี จัดกิจกรรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศึกษา’ตานี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567
“ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”งานวันครู 2567 ศึกษา’ตานี