วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566

Google Drive Image

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย นางยามีละห์ เจะมูซอนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อให้คณะลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ห้องชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมี นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธาน ในฐานะลูกเสือจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผลการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
ศึกษา’ตานี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)
ประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดปัตตานี