วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

Google Drive Image

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่ “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้อำนวยการลูกเสือ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา’ตานี จัดกิจกรรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
“ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”งานวันครู 2567 ศึกษา’ตานี
ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัลครูดี ศักดิ์ศรีแห่งปัตตานี ประจำปี 2567 ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศฯ เข้ารับรางวัลในวันครู ที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
การประชุมการจัดงานวันครู จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2566
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า