วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2567 ณ องค์การบริหารตำบล แหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2567