วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

โครงสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี