วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
โทร 073-332-551
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่… ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี