วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ผ่านทางสื่อระบบออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 โดยผ่านทางสื่อระบบออนไลน์ FACEBOOK ศธ.360 องศา และ
ระบบออนไลน์ Zoom ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์

Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86568404538

Meeting ID: 865 6840 4538

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2565 โดยผ่านทางสื่อระบบออนไลน์ FACEBOOK ศธ.360 องศา และระบบออนไลน์ Zoom ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์
Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86568404538
Meeting ID: 865 6840 4538

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการรับบริการวัคซีนของสถานศึกษาทุกสังกัด ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 39/2564
ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564
ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564