วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 37 อัตรา
    • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 9 อัตรา
    • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 10 อัตรา
    • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 18 อัตรา
  2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 3 อัตรา

ที่มา: กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0-7333-0736 และ 06-5350-3540

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
ร่วมประชุมจัดงานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส ประจำปี 2565
การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค.”
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราอื่น 38ค(2)
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล