วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 37 อัตรา
    • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 9 อัตรา
    • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 10 อัตรา
    • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 18 อัตรา
  2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 3 อัตรา

ที่มา: กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0-7333-0736 และ 06-5350-3540

QR Code หน้านี้ :
QR:  สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกร สิริวิบลยราชกุมาร
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช