วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

QR Code หน้านี้ :
QR:  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน