วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ช่องทางร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
  • โทรศัพท์/โทรสาร 0-7333-0736
  • website: www.ptnpeo.go.th
  • email: eduptn2560@gmail.com
  • facebook: www.facebook.com/PattaniEduOffice