วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (Live)

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (Live)

📌📌การสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”📌📌

โดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564
ร่วมรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ : ศึกษาธิการส่วนหน้า