วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียฃีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียฃีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต)

QR Code หน้านี้ :
QR:  การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียฃีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566