เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์) ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 มี.ค. 2566 / ผู้ใดสนใจ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
งานมหกรรมวิชาการร่วมใจ สายใย วรคามิน ครั้งที่ 19