วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การรับเกียรติบัตรการประชุมสัมมนา “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” ในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรม ประชุมสัมมนา “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ผ่านมา ในการได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาครั้งนี้ นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจัวหวัดปัตตานี มีดำริให้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกคน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ครูผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ในการนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” ในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี สามารถดาวโหลดเกียรติบัตรได้ที่ ลิงค์ข้างล่างนี้

QR Code หน้านี้ :
QR:  การรับเกียรติบัตรการประชุมสัมมนา “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” ในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี