วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการพิจารณาศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.อ.ปัตตานี ปีพุทธศักราช 2564