วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)