วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

อ.ก.ค.ศ.สป.ศธ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

อ.ก.ค.ศ.สป.ศธ. รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2564
สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ www.bga.moe.go.th หัวข้อ”ข่าวรับสมัคร”