วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค

สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ www.bga.moe.go.th หัวข้อ”ข่าวรับสมัคร”