วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 18 ตำแหน่งและต่อมาได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ดังกล่าว ไปแล้ว นั้น

การดำเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัยภาค ก และ การประเมินความสามารถทางการบริหาร ภาค ข ได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้