วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา ในการยื่นหลักฐาน เอกสารการประเมินภาค ค และกำหนดการประเมิน ภาค ค …

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566